Friday, 9 November 2012

શું કહું??

 શું કહું??આ બીમારીને હું શું કહું? જે મુજને ખાઈ જાય છે,
દિવસ તો ઉગે છે મારો, આંખમાં રાત રહી જાય છે.

હર પળ હર ક્ષણ તારી જ છાયા મળે છે, મુજમાં ક્યાંક!
પડછાયો જ મારો મુજને એકલો છોડી જાય છે.

આશ્રિત છું તુજ પર હવે હું શ્વાસ લેવા માટે પણ,
  આત્મા જ મારો હવે આ પ્રાણવાયુ લઇ જાય છે.

કાપતા મુજ અશકતને હવે રક્ત પણ ન નીકળે કદાચ,
 જેમ જેમ ભડકે બળું છું રક્ત ઈંધણ બનતું જાય છે.

હવે આ આંખમાં સ્વપ્નો નહિ, ડર દેખાશે માત્ર!,
દુર થઇ મુજથી મારી ઊંઘ તો તું લઇ જાય છે.

'સત્ય' કહું છું તુજને મૃત બની ગયો છું હું દેહથી,
નાડી તો ધબકે છે હજુ! પણ શ્વાસ તું લઈ જાય છે!!

                                                      -  'સત્ય' શિવમ