Friday, 8 February 2013

શું કહું તને હું ?

શું કહું તને હું ? 


શું કહું તને હું ? કે તું કોના જેવી છે ?
દરિયામાં ઉછાળતા ચંચળ મોજા જેવી છે.

માર્ગ છે તું જ મારો! તુંજ મારી કેડી છે! 
તુંજ તો છે સાથી મારી ! માર્ગદર્શક જેવી છે!

તું ન હતી, તો ન હતું , કોઈ લક્ષ્ય ના કોઈ કારણ,
જીવી રહ્યો છું તારે કારણ તું શ્વાસ જેવી છે .

ન હતો કોઈ ખુદા મારો , ન હતી કોઈ બંદગી ,
તારી સામે જુકી ગયો છું તું મંદિર જેવી છે.

હોય છે જયારે તું મુજ સાથે તો વિશ્વ મારી સાથ ,
હવે તુંજ છે સંસાર મારો , તું જ દુનિયા જેવી છે .

જો સાથ તારો હોય તો જીવી જાઉં આખી આયુ ,
જો સાથ તું જ ન હોય તો દુનિયા માતમ જેવી છે.

' સત્ય ' કહું છું તુજ ને કે પ્રાણ છે તું જ મારો ,
હૃદય ધબકે છે તુજ ખાતર તું આતમ જેવી છે.


                                      - ' સત્ય ' શિવમ